Latvasilmu osk:n Ympäristöpalvelut on luontoon ja ympäristöön liittyviä selvitys- ja koulutuspalveluita tuottava yritys. Toimimme koko maan alueella. Tavoitteenamme on joustava ja ratkaisuhakuinen ympäristösuunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Tarvitsetko luontoselvityksen? Tarvitsetko osaavan kumppanin hoitamaan projektisi ympäristöasioita? Ota yhteyttä.

Luontoselvitykset

 • Kaavoituksen luontoselvitykset
 • Tuulivoiman luontoselvitykset
 • Luontotyypit ja kasvillisuus
 • Direktiivilajiselvitykset
 • Linnustoselvitykset
 • Liito-oravaselvitykset
 • Viitasammakkoselvitykset
 • Sudenkorentoselvitykset
 • Lepakkoselvitykset
 • Kalastoselvitykset
 • Pohjaeläinselvitykset
 • Lue lisää

Vedenalaisen luonnon selvitykset

 • Hoito- ja käyttösuunnitelmat
 • Verkkokoekalastukset
 • Sähkökoekalastukset
 • Kutupaikkaselvitykset
 • Koeravustukset
 • Pohjaeläinmääritykset
 • Suursimpukkaselvitykset
 • Lue lisää

Luontovaikutusarvioinnit

 • NATURA-arvioinnit
 • YVA-menettelyt
 • Kaavojen luontovaikutukset
  • Maakuntakaavat
  • Yleiskaavat
  • Asemakaavat
 • Ympäristölupien vaikutusarviot
  • Maa-ainesotot
  • Turvetuotanto
  • Vesiluvat
 • Suunnittelutarveratkaisut
 • Lue lisää

Luontopolut ja ympäristökasvatus

 • Luontopolkujen toteutus
  • Tietosisällöt
  • Rakentaminen
  • Korjaustyöt
 • Koulujen moniaineiset ympäristöpäivät
 • Ennallistamisteemaiset TYHY-päivät yhteisöille ja yrityksille
 • Opastetut luontoretket
 • Lue lisää

Kunnostus ja kompensaatio

 • Vesistöjen ja kosteikkojen kunnostussuunnitelmat
 • Hoitokalastukset
 • Soiden ennallistaminen
 • Pohjavesien suojelusuunnitelmat
 • Kompensaatioalueiden suunnittelu
 • Luontoarvot metsäsuunnittelussa
 • Lue lisää